sobota, 22 października 2016

II DNI KULTURY ANTYCZNEJ- EGIPT

http://okruchykultury.pl/wp-content/uploads/2012/09/nile-valley-in-egypt.jpgZnalezione obrazy dla zapytania starożytny egipt architekturahttps://encrypted-tZnalezione obrazy dla zapytania starożytny egipt architekturabn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLLwpIL3JwKs5pngpihQFyUimFuMCsrDVzOKOz6e9qhxuJrnaPIw
Drodzy uczniowie, zapraszam Was do wspólnej podróży w przeszłość. Znalezione obrazy dla zapytania starożytny egipt emotkiZnalezione obrazy dla zapytania starożytny egipt architekturahttp://okruchykultury.pl/wp-content/uploads/2012/09/90494273731968677_PcnrXK7Q_c.jpg
https://www.google.pl/url?http://supergify.pl/images/stories/egipt/cleopatra_3.gifsa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigwa3F6-7PAhXGVRoKHSTMBNYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.e-gify.pl%2Fegipt.php&psig=AFQjCNH869K1ZLEnUUjvSDNIHcVowWD3ig&ust=1477240411975336
Już w piątek 28 października 2016 roku będziecie mogli na chwilę znaleźć się w Starożytnym Egipcie. Jak tego dokonamy ???      sami się przekonacie.. Znalezione obrazy dla zapytania starożytny egipt emotkihttps://www.google.pl/Znalezione obrazy dla zapytania starożytny egipt architektura?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOp5qC7O7PAhVCPRoKHaP5BXoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.e-gify.pl%2Fegipt.php&psig=AFQjCNH869K1ZLEnUUjvSDNIHcVowWD3ig&ust=1477240411975336
Dla części z Was będzie to nowe zupełnie przeżycie bo być może nigdy nie słyszeliście o Starożytności. Znalezione obrazy dla zapytania starożytny egipt architekturahttps://Znalezione obrazy dla zapytania starożytny egipt pismo egipskiehttps://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbi.gazeta.pl%2Fim%2F3%2F7173%2Fz7173073Q.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.edulandia.pl%2Fedukacja%2F1%2C101856%2C7173062%2COd_piktogramu_do_alfabetu__czyli_historia_pisma.html&docid=xMF--JyyfdFaWM&tbnid=-yOQDQwcVd8z7M%3A&w=620&h=465&bih=589&biw=1366&ved=0ahUKEwjHpc798-7PAhXIA8AKHU_DCbwQMwhFKBwwHA&iact=mrc&uact=8Znalezione obrazy dla zapytania starożytny egipt architektura/imgres?Znalezione obrazy dla zapytania starożytny egipt architekturaimgurl=http%3A%2F%2Fimages.freeimages.com%2Fimages%2Fthumbs%2Faf4%2Fegyptian-architecture-1207648.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpl.freeimages.com%2Fsearch%2Fegyptian-ancient&docid=ibqQk7PXLG-HkM&tbnid=k9sBTep5HilnxM%3A&w=199&h=266&bih=589&biw=1366&ved=0ahUKEwi-nfiE8-7PAhVCvBoKHYNXD3c4ZBAzCAkoBzAH&iact=mrc&uact=8
Korytarzami naszej szkoły przejdą postacie z dawnych wieków ..może ktoś spotka mumię??!Znalezione obrazy dla zapytania tutenchamonZnalezione obrazy dla zapytania tutenchamonhttps://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg3.garnek.pl%2Fa.garnek.pl%2F009%2F735%2F9735293_800.0.jpg%2Fgrobowiec-tutenchamona.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.nagrobek.org%2Fartykul-70.html&docid=qqOgzEzhrZ7qEM&tbnid=CwuedHHpfZSYAM%3A&w=800&h=600&bih=589&biw=1366&ved=0ahUKEwitjpf39O7PAhWFnRoKHULYDFM4ZBAzCBsoGDAY&iact=mrc&uact=8
Będziecie też mogli zdobyć szóstkę z historii ... kto wykona trzy przygotowane zadania i odda je na lekcji historii otrzyma nagrodę. 
Uczniowie klas czwartych będą mieli dwa zadania ...
Przygotowania już trwają... uczniowie z koła historycznego i plastycznego od wielu dni pracują nad niespodziankami dla Was.

sobota, 8 października 2016

Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla klas IV - VI ...

Drodzy uczniowie, 
w naszej szkole rozpoczęły się przygotowania do ogólnopolskiego konkursu historycznego o tematyce kampanii wrześniowej rozpoczynającej  II wojnę światową. Znalezione obrazy dla zapytania kampania wrześniowa
Pierwsi odważni uczniowie zgłosili się do udziału... BRAWO!

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony 
w dniu 24 listopada 2016 roku. 

Proszę zapoznajcie się z regulaminem:
Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL 
I Ogólnopolski Konkurs Historyczny 
„Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa” 
REGULAMIN 
1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”  jest Centrum Edukacji Historycznej MYŚLICIEL z siedzibą w Warszawie. 
2. W roku szkolnym 2016/2017 Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:  
*dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI
 (test i praca plastyczna)  
3. Cele I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”: 
*rozwijanie wiedzy i zainteresowania historią naszej Ojczyzny, Europy i świata; 
* budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów          podczas kampanii wrześniowej; 
* kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży; 
* propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; 
* propagowanie uroczystego obchodzenia rocznic historycznych        związanych z kampanią wrześniową; 
* rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji    zawartych w różnych źródłach (np. mapa, plan, tekst źródłowy,   książka, film, itp.).   
4. Formy I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Historia II wojny światowej: kampania wrześniowa”: 
a) TEST 
  przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,    uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; 

* składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (1  punkt  za  prawidłową odpowiedź)  oraz z jednego pytania otwartego (od 0 do 10 punktów);  
*przy pytaniach zamkniętych uczeń wybiera wyłącznie jedną odpowiedź i zaznacza ją przez  zamalowanie odpowiedniego kwadratu na karcie odpowiedzi; 
* do uzupełniania testu uczeń używa długopisu lub pióra z czarnym bądź niebieskim wkładem; nie wolno korzystać z ołówka i korektora; 
*odpowiedzi do testu uczeń udziela na kartach odpowiedzi przesłanych przez Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu, które następnie zostaną odesłane do niego celem sprawdzenia. Arkusze testów konkursowych pozostają własnością ucznia. 

Zakres tematyczny testu dla szkoły podstawowej: 
1. Bitwy (Westerplatte, Wizna, Bzura, Kępa Oksywska, Warszawa, Hel, Kock [data, dowódcy, nazwy jednostek]). 
2. Armie polskie (dowódcy, nazwy jednostek, usytuowanie na mapie). 
3. Polska Marynarka Wojenna we wrześniu 1939 r. (jej stan i działania, m.in: ORP Orzeł, ORP Gryf, ORP Wicher, ORP Wilk, ORP Grom). 
4. Założenia niemieckiego planu Fall Weiss. 
5. Agresja radziecka na Polskę (data, główne miejsca walk). 
6. Ważne daty i pojęcia (m.in. 1.09.1939, 17.09.1939, 2.10.1939, 5.10.1939; dziwna wojna, kampania wrześniowa, Polskie Termopile, okupacja, agresja). 
 KONKURS PLASTYCZNY  
* Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI); 
*tematem pracy jest kampania wrześniowa i związane z nią wydarzenia oraz postaci historyczne – uczeń może wykonać portret, zilustrować dowolnie wybrane wydarzenie z kampanii wrześniowej lub zaprezentować współczesne miejsca upamiętniające kampanię np. pomniki, rzeźby, itp.;  
* zadaniem ucznia jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w formacie A 4 przy wykorzystaniu dowolnej techniki (oprócz technik przestrzennych);  
*prace plastyczne muszą być zatytułowane i zawierać ponadto: imię i nazwisko autora oraz opiekuna i dane adresowe szkoły. 

Konkurs w formie testu zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2016 roku. Czas trwania: 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. 

Historia i społeczeństwo - Uczniowie klas czwartych..

Otrzymaliście nową szansę zdobycia dobrej oceny. 
Znalezione obrazy dla zapytania zabytki kołobrzeguPrzypominam o pracy domowej dotyczącej opisu historii jednego z zabytków naszego pięknego miasta. https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.travelin.pl%2Fgaleria%2Fherb-kolobrzegu.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.travelin.pl%2Fmiasto%2Fkolobrzeg&docid=9Y1t80TNtRpoqM&tbnid=cvP6RymG5_RHxM%3A&w=516&h=600&bih=580&biw=1242&ved=0ahUKEwj8rtra3MvPAhVBFCwKHV0ABUkQMwhVKC0wLQ&iact=mrc&uact=8
Proszę poszukajcie ciekawych miejsc związanych z dawnymi Kołobrzeżanami ....
Miłej zabawy.. oto kilka wskazówek....
Znalezione obrazy dla zapytania zabytki kołobrzegureduta Znalezione obrazy dla zapytania zabytki kołobrzegu
baszta lontowa - prochowaZnalezione obrazy dla zapytania zabytki kołobrzegu
Znalezione obrazy dla zapytania zabytki kołobrzegu ratuszZnalezione obrazy dla zapytania zabytki kołobrzegukościół rektorski
 ..../https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F0%2F0f%2FReduta_Morast_Ko%25C5%2582obrzeg.JPG%2F220px-Reduta_Morast_Ko%25C5%2582obrzeg.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FZabytki_Ko%25C5%2582obrzegu&docid=pnHGiSPfo7zhmM&tbnid=XPZX5AGYRG9P5M%3A&w=220&h=165&bih=580&biw=1242&ved=0ahUKEwj8rtra3MvPAhVBFCwKHV0ABUkQMwgoKAo
Bazylika ....
wCg&iact=mrc&uactb=8?Znalezione obrazy dla zapytania zabytki kołobrzegu imgurl=http%3A%2F%2Fwww.goscinnyogrod.pl%2Fimages%2Fzwiedzanie%2F07_ratusz.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.goscinnyogrod.pl%2Fsightseeing.php&docid=2zCi_xZgdk8Y4M&tbnid=I4ngjEOdX9beTM%3A&w=800&h=600&bih=580&biw=1242&ved=0ahUKEwj8rtra3MvPAhVBFCwKHV0ABUkQMwgjKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
Znalezione obrazy dla zapytania zabytki kołobrzegulatarnia morska 
Znalezione obrazy dla zapytania zabytki kołobrzegunajstarsza kamieniczka https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2F3%2F33%2FKolobrzeg_Old_tenement_house_2008-02.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FZabytki_Ko%25C5%2582obrzegu&docid=pnHGiSPfo7zhmM&tbnid=tjap7_xOcDuSrM%3A&w=1800&h=1454&bih=580&biw=1242&ved=0ahUKEwj8rtra3MvPAhVBFCwKHV0ABUkQMwgfKAEwAQ&iact=mrc&uact=8Znalezione obrazy dla zapytania zabytki kołobrzegu