niedziela, 5 marca 2017

Chwała Żołnierzom Wyklętym....

Uczniowie naszej szkoły przez cały tydzień w różnych formach oddali cześć Żołnierzom Wyklętym.
Rycerze SP 5 przygotowali ścianę pamięci, na której umieścili informacje o życiu i walce osób uznanych za wykluczonych ze społeczeństwa.Na lekcjach historii analizowaliśmy informacje, zapoznawaliśmy się z życiorysami najbardziej znanych opozycjonistów przy pomocy prezentacji multimedialnych. W piątek uczniowie z klasy V c recytowali wiersze.
flaga-polski-ruchomy-obrazek-0004

flaga-polski-ruchomy-obrazek-0004

flaga-polski-ruchomy-obrazek-0004


flaga-polski-ruchomy-obrazek-0004

piątek, 10 lutego 2017

Mali artyści poszukują św. Walentego...

Dzisiaj w ostatnim dniu szkoły...przed feriami 😊 postanowiliśmy przygotować miłe Walentynki...wszyscy przecież lubimy gdy ktoś o nas pamięta
 Chłopcy kochają rywalizację więc próbowali swoich sił w grach historycznych...


💕💏

Rycerskie pamiętają o żołnierzach wyklętych...

Na naszym cotygodniowym spotkaniu mieliśmy dużo pracy.... zaczęliśmy przygotowania do marcowego święta Żołnierzy wyklętych, którzy są następcami dawnych dzielnych wojów i rycerzy.Znaleźliśmy również czas na miłe zajęcia jak wyszywanie...środa, 8 lutego 2017

Wyniki konkursu KRĄG...

Z przyjemnością informuję, że dzisiaj 8 lutego 2017 roku otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KRĄG”, który odbył się 5 stycznia 2017 r. w naszej szkole.
Uczniowie w czasie eliminacji rozwiązywali test pt. „Państwo Polskie”, opracowanym zgodnie z obowiązującym programem nauczania.
Test złożony był z pytań dotyczących najważniejszych wydarzeń w historii Polski -Państwa Piastów. Uczniowie rozwiązywali go metodą jednokrotnego wyboru. Test składał się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów).
W grudniu 2016 roku  odbyła się pierwsza część konkursu w kategorii prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Przewodnik historyczny po Polsce – miejsca, które warto odwiedzić.”
Uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne dotyczące historii naszego regionu, które zostały wysłane 9 grudnia 2016 roku.
Oto wyniki:
Bardzo dobry wynik w kategorii testu otrzymała Anna Orłów z klasy 5a
Bardzo dobry wynik w kategorii prac indywidualnych
otrzymała Alicja Szczęsna z klasy 5c
Gratuluję wspaniałego wyniku. Brawo !!!
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom uczestnika
         Test
         1.Wojciech Juszczak kl. 5a
         2.Julia Kwiatkowska   kl. 5a
3.Helena Kountouri  kl.5a

Prace indywidualne
1.Aleksandra Garczewska kl 6b
Gratulujemy odwagi i dobrych wyników.

Szkolny organizator konkursu:  Katarzyna Marchowiecka 

niedziela, 29 stycznia 2017

Alfik historyczny- łowcy talentów

W marcu uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym.
Celem konkursu Alfik Historyczny jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii. Zarówno tej bliższej, dotyczącej dziejów Polski, jak i tej, która obejmuje wiedzę o przeszłości Europy i świata. Nadrzędne jest kreowanie tzw. myślenia historycznego, czyli świadomości dziejów oraz roli człowieka w nich. Oprócz znajomości faktografii, istotna w rozwiązywaniu zadań będzie umiejętność kojarzenia faktów i łączenia ich w ciąg przyczynowo - skutkowy. Uczeń decydujący się na podjęcie walki o konkursowe laury zmierzy się także z pytaniem o jego własne miejsce w historii. Wielu z uczniów potraktuje konkurs jako możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, inni odkryją, że nauka historii nie musi być żmudnym zapamiętywaniem dat, postaci i wydarzeń mających miejsce w minionych wiekach.

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punktów w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. 

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 4 do 6 i gimnazjalistów. Pytania konkursowe zostały opracowane w oparciu o wytyczne nowej podstawy programowej, dostrzegającej w rozwijaniu myślenia historycznego kluczową rolę przedmiotu historia w szkole. Zmaganie z pytaniami o przeszłość będzie nie tylko sprawdzeniem wiedzy, ale również fascynującą przygodą! 
Alfik Historyczny 2017

Wymagania dla szkoły podstawowej

Klasa
Wymagania (podstawa programowa)

IV
Treści podstawy programowej: 3. Ojczyzna, 8. Historia jako dzieje, 9. Fundamenty Europy, 10. Państwo Polskie za Piastów, 11. Mnisi, 12. Rycerze, 13. Mieszczanie, 14. Chłopi;
Zakres chronologiczny: od prahistorii do 1491 r.
V
Treści podstawy programowej: 15. Odkrycie Nowego Świata, 16. Mikołaj Kopernik i jego odkrycie, 17. Jadwiga i Jagiełło,
18. Dwór Jagiellonów, 19. Polski szlachcic, 20. Rzeczpospolita Obojga Narodów, 21. Rzeczpospolita w XVII w., 22. Upadek I Rzeczypospolitej;
Zakres chronologiczny: od 1492 r. (wyprawa Krzysztofa Kolumba) do końca XVIII w.
VI
Treści podstawy programowej: 23. Formy walki o niepodległość, 24. Życie na emigracji, 25. Miasto przemysłowe, 26. Odrodzenie państwa polskiego, 27. Polska w okresie II wojny światowej, 28. Polska Rzeczpospolita Ludowa, 29. Solidarność i powstanie III Rzeczypospolitej;
Zakres chronologiczny: od początku XIX w. do upadku komunizmu w Polsce (1989 r.).

OLIMPUS - Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Szkoła podstawowa: KLASA 4

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Czas w historii.
3. Egipt  faraonów:

 • Położenie;
 • Zajęcia ludności;
 • Religia;
 • Osiągnięcia.
4. Osiągnięcia mieszkańców Mezopotamii.
5. Starożytni Izraelici.
6. Starożytna Grecja:

 • Położenie;
 • Zajęcia ludności;
 • Kolonizacja grecka;
 • Życie Atenach i Sparcie;
 • Teatr, filozofia i igrzyska sportowe.
7. Starożytny Rzym:
 • Położenie;
 • Królestwo, republika, cesarstwo.

Szkoła podstawowa: KLASA 5

1. Materiał klasy IV.
2. Polska za panowania Jadwigi i Jagiełły;

 • Unia polsko-litewska;
 • Stosunki polsko-krzyżackie;
 • Sąsiedzi Polski na przełomie XIV i XV wieku.
3. Wielkie odkrycia geograficzne.
4. Renesans i reformacja.
5. Złoty wiek kultury polskiej.
6. Polska za panowania ostatnich Jagiellonów.
7. Rzeczpospolita Obojga Narodów:

 • Społeczeństwo;
 • Demokracja szlachecka;
 • Gospodarka.
8. Pierwsi królowie elekcyjni.
9. Polska w XVII wieku:

 • Wojny;
 • Władcy;
 • Sąsiedzi;
 • Kultura i sztuka.

Szkoła podstawowa: KLASA 6

1. Materiał klasy IV i V.
2. Wynalazki i wynalazcy przełomu XIX i XX w.
3. I wojna światowa:

 • Przyczyny, przebieg i skutki.
4. II Rzeczpospolita:
 • Kształtowanie się granic;
 • Polska w okresie międzywojennym;
 • Galeria postaci historycznych.
5. Świat między wojnami.
6. II wojna światowa:

 • Kampania wrześniowa;
 • Polacy pod dwiema okupacjami;
 • Polski rząd na emigracji;
 • Polskie Państwo Podziemne;
 • Holocaust;
 • Powstanie Warszawskie;
 • Polacy na frontach II wojny światowej.
7. Polska Rzeczpospolita Ludowa.

sobota, 28 stycznia 2017

Konkurs plastyczny o Żołnierzach Wyklętych..

Nasze przygotowania są odpowiedzią na poniższe zaproszenie:
Zapraszamy dzieci i młodzież z województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w konkursie na pracę plastyczną pt. „Wyklęci, Niezłomni, Nieśmiertelni”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Polskich Wartości a Patronat nad wydarzeniem objęło Kuratorium Oświaty Województwa Zachodniopomorskiego. Trzy najlepsze prace zostaną wybrane w dwóch kategoriach: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. 6 najlepszych prac plus 7 dodatkowych ze wszystkich nadesłanych zostanie zaprezentowanych na wystawie zewnętrznej pt. „Wyklęci, Niezłomni, Nieśmiertelni”, której uroczyste otwarcie oraz rozdanie nagród odbędzie się 26 lutego w Przecławiu w trakcie biegu “Tropem Wilczym”. Fundacja Polskich Wartości jest współorganizatorem biegu.

Jury Konkursu: Magdalena Zarębska-Kulesza (Zachodniopomorski Kurator Oświaty), Małgorzata Schwarz (Wójt Gminy Kołbaskowo), prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz (Pomorski Uniwersytet Medyczny), dr n. med. Andrzej Ossowski (Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów), Wojciech Woźniak (Prezes Fundacji Polskich Wartości), Łukasz Szełemej (Wiceprezes Fundacji Polskich Wartości), Sylwia Kudelska (Sekretarz Fundacji Polskich Wartości).

Konkurs ma na celu upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych i ich niezłomną walkę o wolną i niepodległą Polskę. W ramach konkursu chcemy zainteresować dzieci i młodzież życiem i historią niezłomnych bohaterów, którzy w większości poświecili swoje życie dla wyznawanych idei, a  których ówczesny system polityczny starał się wymazać z historii, a ich samych nazywał “bandytami” działającymi w “bandach”. 

Od kilku lat pamięć o Żołnierzach Wyklętych powraca, a my jako Fundacja Polskich Wartości organizując konkurs na Ich temat chcemy, aby uczestnicy konkursu wykonali prace zainspirowane ich życiem, walką oddając w ten sposób im hołd.